<

Δελφοί

Οι  Δελφοί είναι ο δεύτερος σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της Ελλάδας και κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.Το μαντείο των Δελφών θεωρούνταν το κέντρο της γης στην αρχαιότητα και υπήρξε σημαντικό λατρευτικό και πολιτιστικό κέντρο.
Ο ρόλος και η σημασία των Δελφών,αντικατροπτρίζεται  στα σημαντικά αφιερώματα και τους θησαυρούς που αφιερώθηκαν στον ιερό χώρο από πόλεις-κράτη του ελλαδικού χώρου,των ρωμαίων αλλά και από πολιτισμούς της Ασίας.
Το μουσείο των Δελφών διαθέτει μεγάλη συλλογή εκθεμάτων που καλύπτουν μεγάλη χρονική περίοδο της ύπαρξης και λειτουργάς του ιερού,διευκολύνοντας στην κατανόηση της σημασίας αυτού του σπουδαίου κέντρου.